Fundacja ARTiFAKT to twórcze inspiracje artystyczne.

Partnerzy i sponsorzy, którzy wspierają nasze działania z zakresu kultury, ze szczegółnym uwzględnieniem twórczości samorodnej.