AUTFESTIWAL /Autfestiwal

IDEA

Autfestiwal 2013 to pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal filmów krótkiego metrażu, poświęcony twórcom "samorodnym" z niszowego nurtu obejmującego art brut, art naif i outsider art. Festiwal będzie popularyzował mało znaną jeszcze w naszym kraju dziedzinę sztuki, obejmującą aktywność artystyczną osób często wykluczonych kulturowo i społecznie (na skutek przeżytej traumy, choroby, czy niepełnosprawności).
AUT oznacza znalezienie się poza głównym polem gry, jakim są popularne mody, czy trendy w sztuce.
AUT to również zaproszenie do miejsca naznaczonego przez AUTora, przez to, co AUTENTYCZNE, często w swoim twórczym geście samotne i AUTystyczne.
Autfestiwal 2013, będąc pierwszym tego typu festiwalem filmowym w Polsce, nawiązuje do bogatego już dorobku z innych krajów, przede wszystkim Francji, gdzie pojęcie twórcy art brut się ukształtowało ( lata 50. XX w.).
W ramach festiwalowego pokazu zaprezentowanych będzie kilkanaście filmów z całego świata, w tym filmy polskie. Prezentacji filmów towarzyszyć będzie panel dyskusyiny z udziałem zaproszonych specjalistów z kraju oraz z zagranicy. Przez cały czas trwania festiwalu (2 dni) funkcjonować będzie festiwalowa "czytelnia", czyli miejsce stworzone do swobodnego przeglądania, czytania i nabywania różnego typu wydawnictw promująych twórczość "samorodną".

Art Brut - Między sztuką a terapią

I EDYCJA AUTFESTIWAL

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych o Twórcach "Samorodnych"