SZUKAJĄC TALENTÓW /Konkurs

Konkurs z cyklu „Szukając Talentów" dla Twórców ,,Samorodnych'' (III) 2017

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Już po raz drugi zapraszamy do udziału w Konkursie Twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, dla których tworzenie stanowi często jedyny sens życia. Aktywność twórcza wynika tutaj ze swoistych potrzeb, które stają się częścią i miarą ich funkcjonowania, czy komunikowania się ze światem. Proces twórczy daje wzmocnienie pozytywne i buduje poczucie własnej wartości. Powstające prace odkrywają „zakamarki duszy'', uwalniają emocje i czynią świat piękniejszym. Prace te tworzone są z różnych materiałów, za pomocą różnych narzędzi i technik. Dzięki tej różnorodności pozwalają często na nietypowe i zaskakujące sposoby wypowiedzi. Tworzą nową jakość i oryginalny przekaz
Zachęcamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami do promocji i prezentacji ich osiągnięć, do odkrywania ich talentów. Czekamy na krótkie filmiki, dokumentujące aktywność twórczą.

Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 r.,
a prace do 05 grudnia 2017 r.

Konkurs dla dzieci i młodzieży 2017

V Edycja Konkursu „Szukając Talentów" dla dzieci i młodzieży.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych (dopuszczalny wiek od 5 lat). Odbędzie się w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21.
START: wtorek, 7 listopada 2017 r. o godz. 17.00.
Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. Tematem tegorocznego konkursu jest: „TAŃCZĘ...". Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych.
Temat ma być pretekstem do działania i stworzenia formy przestrzennej. Każdy, w zależności od wieku i możliwości może pokazać w sposób dowolny, jak czuje i rozumie temat. Poprzez pokazanie ruchu, dynamiki z wykorzystaniem dowolnych technik i sposobów pracy.


Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 03 listopada 2017,

Konkurs z cyklu „Szukając Talentów" dla Twórców ,,Samorodnych'' (II) 2016

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Już po raz drugi zapraszamy do udziału w Konkursie Twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, dla których tworzenie stanowi często jedyny sens życia. Aktywność twórcza wynika tutaj ze swoistych potrzeb, które stają się częścią i miarą ich funkcjonowania, czy komunikowania się ze światem. Proces twórczy daje wzmocnienie pozytywne i buduje poczucie własnej wartości. Powstające prace odkrywają „zakamarki duszy'', uwalniają emocje i czynią świat piękniejszym. Prace te tworzone są z różnych materiałów, za pomocą różnych narzędzi i technik. Dzięki tej różnorodności pozwalają często na nietypowe i zaskakujące sposoby wypowiedzi. Tworzą nową jakość i oryginalny przekaz
Zachęcamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami do promocji i prezentacji ich osiągnięć, do odkrywania ich talentów. Czekamy na krótkie filmiki, dokumentujące aktywność twórczą.

Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 listopada,
a prace do 30 listopada 2016 r.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla dzieci i młodzieży 2016

IV Edycja Konkursu,, Szukając Talentów"dla dzieci i młodzieży.
Konkurs skierowany jest do młodzieży, dzieci z przedszkoli (dopuszczalny wiek od 5 lat), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych. Odbędzie się w Swarzędzu, ul. Kościuszkowców 4.
START: poniedziałek, 7 listopad 2016 r. godz. 16.00.
Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. W tym roku tematem konkursowym jest ,,Stworzenie magiczne". Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 4 kategoriach. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej.


Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 02 listopada,

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Obrady Jury z dnia 9-go grudnia 2016 r.
W skład komisji wchodzą: Joanna Daszkiewicz, Ewa Wanat, Sonia Rammer i Ksenia Starzyńska.

Galeria nagrodzonych prac nadesłanych na konkurs - "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA 2016".

fot. Marek Bielecki

Szukając talentów

Edycja II

Szukając talentów

edycja IV

Konkurs - Twórczość samorodna 2015

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Zapraszamy osoby, które tworzą w zaciszu domowym oraz osoby, które na skutek różnych zdarzeń losowych, (takich jak choroba, niepełnosprawność intelektualna czy ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma, czy trudna sytuacji życiowa, …) realizują się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując, budując formy przestrzenne. Prace tworzą zarówno z materiałów profesjonalnych jak i znalezionych na swojej drodze. Tworzą za pomocą różnych narzędzi i technik nową jakość, swój przekaz i opowieść. Bardzo często działania, które wynikają ze swoistych natręctw stają sie nieodzowną częścią i potrzebą ich życia. Bywa, że przez innych działania te postrzegane są jako „dziwactwa''.
Do współpracy zapraszamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki.


Konkurs dla dzieci i młodzieży 2015

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli (dopuszczalny wiek od 5 lat), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej.


Wyniki komkursu plakat

Szukając talentów

Edycja III

Szukając talentów

edycja II

Szukając talentów

edycja I

Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA"

GALERIA

Obrady Jury z dnia 11-go grudnia 2015 r.
W skład komisji wchodzą: Joanna Daszkiewicz, Ewa Wanat, Sonia Rammer i Cristiano Piccinini.
Galeria prac nadesłanych na konkurs - "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA".

fot. Marek Bielecki