SZUKAJĄC TALENTÓW /Konkurs

IX Edycja Konkursu Szukając Talentów Tegoroczny temat to- ,, Brzdękadełka.....'' Ciekawi jesteśmy co komu gra i brzdęka . Spróbujmy to odkryć.....

Konkurs ma charakter czynny , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa , w małych grupach dostosowanych do wieku. Wspólnie będziemy tworzyć swoje prace w glinie, które następnie zostaną wypalone, ocenione i zaprezentowane podczas wystawy. Prace staną się trwałą pamiątką każdego uczestnika. Pamiętajcie, że spotkanie konkursowe to przede wszystkim uwolnienie emocji i kreatywności, zdobycie nowych doświadczeń. Zapraszamy osoby, które uwielbiają dobrą zabawę i chcą się odstresować . Dla niedoświadczonych uczestników, przewidzieliśmy wsparcie i pomoc techniczną. Pamiętajcie liczy się pomysł, wyobraźnia oraz zaangażowanie i dobra zabawa!!!
REJESTRACJARejestracja uczestnictwa trwa do 6 grudnia 2021 r. Ograniczona liczba miejsc. Realizację konkursu odbywa się od 10, 11,12 grudnia 2021 w godzinach popołudniowych . Zostaną zaproponowane godziny z podziałem na grupy , które ustalimy w kolejnym etapie zapisów. Rejestracja oraz uczestnictwo w Konkursie są całkowicie nieodpłatne.

3 KROKI DO ZAREJESTROWANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1 KROK: Prosimy o przesłanie SMS na numer 501 428 903 z treścią KONKURS 2021 z imieniem i nazwiskiem uczestnika / u dzieci podajemy wiek .
Kategorie :
dzieci od 5 do 8 lat
dzieci 9 do 12 lat
młodzież 13 do 17 lat
dorośli
grupa rodzinna

2 KROK: Wysłać maila na adres ceramikawanat@poczta.onet.pl W tytule należy wpisać : Konkursu 2021 oraz podać imię i nazwisko, wiek.

3 KROK: Wysłać sms NA NUMER: 501 428 903 : imię i nazwisko i wiek uczestnika. Następnie zostanie odesłana informacja zwrotna wraz z regulaminem oraz wytycznymi.

UWAGA!
Należy złożyć mailowo oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Koordynator Ewa Wanat
Swarzędz ul. Rynek 21
kom. 501 428 903

Szukając talentów

edycja IX

VIII EDYCJA KONKURSU CERAMIKI I RZEŹBY, DO KTÓREGO ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ DOROSŁYCH W TERMINIE 5-29 LISTOPADA 2020 ROKU. MIEJSCE: PRACOWNIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH SWARZĘDZ, RYNEK 21. TEMAT KONKURSU: ,, ŁĄKI...PĄKI... '’

Konkurs ma charakter czynny , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa , w grupach 5 osobowych. Wspólnie będziemy tworzyć swoje prace w glinie, które następnie zostaną wypalone, ocenione i zaprezentowane podczas wystwy. Prace staną się trwałą pamiątką każdego uczestnika. Pamiętajcie, że spotkanie konkursowe to przede wszystkim uwolnienie emocji i kreatywności, zdobycie nowych doświadczeń. Zapraszamy osoby, które uwielbiają dobrą zabawę i chcą się odstresować . Dla niedoświadczonych uczestników, przewidzieliśmy wsparcie i pomoc techniczną. Pamiętajcie liczy się pomysł, wyobraźnia oraz zaangażowanie i dobra zabawa!!!
REJESTRACJARejestracja uczestnictwa trwa do 10 listopada 2020 r. Ograniczona liczba miejsc. Realizację konkursu odbywa się od 5 do 29 listopada w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy 5 osobowe. Rejestracja oraz uczestnictwo w Konkursie są całkowicie nieodpłatne.

2 KROKI DO ZAREJESTROWANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1 KROK: Prosimy o przesłanie SMS na numer 501 428 903 z treścią KONKURS 2020 Z imieniem i nazwiskiem uczestnika /dziecka z jego wiekiem lub imienia i nazwiska kuczestnika /osoby dorosłej
2 KROK: Wysłać maila na adres artifakt@poczta.onet.pl W tytule należy wpisać : Konkursu 2020 oraz podać imię i nazwisko Zostanie odesłana informacja zwrotna wraz z regulaminem oraz wytycznymi.

UWAGA!
Należy złożyć mailowo oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Koordynator Ewa Wanat
Swarzędz ul. Rynek 21
kom. 501 428 903

Szukając talentów

edycja VIII

VI Edycja Konkursu Ceramiki i Rzeźby, do którego zapraszamy Dzieci, Młodzież oraz Dorosłych w dniu 19 listopada 2018 roku o godz.18.00 w SP 2 w Swarzędzu ul. Polna 21. Temat konkursu: ,,Anioł wiedział...nie powiedział, a to było tak…'’

Konkurs ma charakter czynny tzn. w jednym czasie i miejscu, wspólnie tworzymy swoje prace w glinie, które następnie zostaną ocenione i zaprezentowane.
Pamiętajcie, że spotkanie to przede wszystkim wspaniała zabawa i zdobycie nowych doświadczeń. Zapraszamy osoby, które uwielbiają lepienie, rzeźbienie i wszelkie zabawy pozwalające na budowanie form przestrzennych i zabawy w masach plastycznych. Dla młodszych i niedoświadczonych uczestników, przewidzieliśmy wsparcie i pomoc techniczną. Pamiętajcie liczy się pomysł, wyobraźnia oraz zaangażowanie i zabawa!!!
REJESTRACJARejestracja uczestnictwa trwa od 24 października 2018 r. do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 16 listopada] 2018r
Rejestracja oraz uczestnictwo w Konkursie są całkowicie nieodpłatne.

4 KROKI DO ZAREJESTROWANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1 KROK: Prosimy o przesłanie SMS na numer 501 428 903 z treścią KONKURS CERAMIKI I RZEŹBY
2 KROK: Wysłać maila na adres artifakt@poczta.onet.pl W tytule należy wpisać : VI Edycja Konkursu Ceramiki i Rzeźby 2018.
3 KROK: W ciągu 2 dni zostanie odesłana informacja zwrotna wraz z regulaminem oraz wytycznymi, na którą należy odpowiedzieć.
Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.

Podać konieczne dane:
- Imię i nazwisko
- Wiek
- Telefon kontaktowy
- Mail
- Miejsce zamieszkania

4 KROK: Po odesłani danych w mailu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.

Koordynator Ewa Wanat
Swarzędz ul. Rynek 21
kom. 501 428 903

Szukając talentów

edycja VI

Konkurs z cyklu „Szukając Talentów" dla Twórców ,,Samorodnych'' (III) 2017

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Już po raz drugi zapraszamy do udziału w Konkursie Twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, dla których tworzenie stanowi często jedyny sens życia. Aktywność twórcza wynika tutaj ze swoistych potrzeb, które stają się częścią i miarą ich funkcjonowania, czy komunikowania się ze światem. Proces twórczy daje wzmocnienie pozytywne i buduje poczucie własnej wartości. Powstające prace odkrywają „zakamarki duszy'', uwalniają emocje i czynią świat piękniejszym. Prace te tworzone są z różnych materiałów, za pomocą różnych narzędzi i technik. Dzięki tej różnorodności pozwalają często na nietypowe i zaskakujące sposoby wypowiedzi. Tworzą nową jakość i oryginalny przekaz
Zachęcamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami do promocji i prezentacji ich osiągnięć, do odkrywania ich talentów. Czekamy na krótkie filmiki, dokumentujące aktywność twórczą.

Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 r.,
a prace do 05 grudnia 2017 r.

Konkurs dla dzieci i młodzieży 2017

V Edycja Konkursu „Szukając Talentów" dla dzieci i młodzieży.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych (dopuszczalny wiek od 5 lat). Odbędzie się w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21.
START: wtorek, 7 listopada 2017 r. o godz. 17.00.
Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. Tematem tegorocznego konkursu jest: „TAŃCZĘ...". Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych.
Temat ma być pretekstem do działania i stworzenia formy przestrzennej. Każdy, w zależności od wieku i możliwości może pokazać w sposób dowolny, jak czuje i rozumie temat. Poprzez pokazanie ruchu, dynamiki z wykorzystaniem dowolnych technik i sposobów pracy.


Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 03 listopada 2017,

Konkurs z cyklu „Szukając Talentów" dla Twórców ,,Samorodnych'' (II) 2016

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Już po raz drugi zapraszamy do udziału w Konkursie Twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, dla których tworzenie stanowi często jedyny sens życia. Aktywność twórcza wynika tutaj ze swoistych potrzeb, które stają się częścią i miarą ich funkcjonowania, czy komunikowania się ze światem. Proces twórczy daje wzmocnienie pozytywne i buduje poczucie własnej wartości. Powstające prace odkrywają „zakamarki duszy'', uwalniają emocje i czynią świat piękniejszym. Prace te tworzone są z różnych materiałów, za pomocą różnych narzędzi i technik. Dzięki tej różnorodności pozwalają często na nietypowe i zaskakujące sposoby wypowiedzi. Tworzą nową jakość i oryginalny przekaz
Zachęcamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami do promocji i prezentacji ich osiągnięć, do odkrywania ich talentów. Czekamy na krótkie filmiki, dokumentujące aktywność twórczą.

Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 listopada,
a prace do 30 listopada 2016 r.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla dzieci i młodzieży 2016

IV Edycja Konkursu,, Szukając Talentów"dla dzieci i młodzieży.
Konkurs skierowany jest do młodzieży, dzieci z przedszkoli (dopuszczalny wiek od 5 lat), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych. Odbędzie się w Swarzędzu, ul. Kościuszkowców 4.
START: poniedziałek, 7 listopad 2016 r. godz. 16.00.
Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. W tym roku tematem konkursowym jest ,,Stworzenie magiczne". Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 4 kategoriach. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej.


Zapraszamy! - Pozostaw swój ślad ...

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 02 listopada,

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Obrady Jury z dnia 9-go grudnia 2016 r.
W skład komisji wchodzą: Joanna Daszkiewicz, Ewa Wanat, Sonia Rammer i Ksenia Starzyńska.

Galeria nagrodzonych prac nadesłanych na konkurs - "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA 2016".

fot. Marek Bielecki

Szukając talentów

Edycja II

Szukając talentów

edycja IV

Konkurs - Twórczość samorodna 2015

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych” o talencie „samorodnym”, których prace powstają często w sekrecie i samotności.
Zapraszamy osoby, które tworzą w zaciszu domowym oraz osoby, które na skutek różnych zdarzeń losowych, (takich jak choroba, niepełnosprawność intelektualna czy ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma, czy trudna sytuacji życiowa, …) realizują się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując, budując formy przestrzenne. Prace tworzą zarówno z materiałów profesjonalnych jak i znalezionych na swojej drodze. Tworzą za pomocą różnych narzędzi i technik nową jakość, swój przekaz i opowieść. Bardzo często działania, które wynikają ze swoistych natręctw stają sie nieodzowną częścią i potrzebą ich życia. Bywa, że przez innych działania te postrzegane są jako „dziwactwa''.
Do współpracy zapraszamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki.


Konkurs dla dzieci i młodzieży 2015

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli (dopuszczalny wiek od 5 lat), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej.


Wyniki komkursu plakat

Szukając talentów

Edycja III

Szukając talentów

edycja II

Szukając talentów

edycja I

Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA"

GALERIA

Obrady Jury z dnia 11-go grudnia 2015 r.
W skład komisji wchodzą: Joanna Daszkiewicz, Ewa Wanat, Sonia Rammer i Cristiano Piccinini.
Galeria prac nadesłanych na konkurs - "TWÓRCZOŚĆ SAMORODNA".

fot. Marek Bielecki